ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
  รายละเอียด :

งานพัสดุกองคลัง ขอประชาสัมพันธ์เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 129 คน