ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
  รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน ราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยวิธีคัดเลือก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 95 คน