ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาสระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญาญาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
  รายละเอียด :

 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาสระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญาญาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบท้าย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน