ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ในการเสนอรายชื่อ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน"เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์ ในการเสนอรายชื่อ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน"เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564 ตามเอกสารแนบท้าย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน