ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดิโอ ZViral Clip Video) และคำขัวญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม "งาน Thailand Antibiotic Awareness Week) ปี 2564"
  รายละเอียด :

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดิโอ ZViral Clip Video) และคำขัวญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม "งาน Thailand Antibiotic Awareness Week) ปี 2564" ตามเอกสารแนบท้าย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน