ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ทุกประเภทประเมินตนเอง
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ทุกประเภทประเมินตนเอง ตามเอกสารแนบท้าย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 10 คน