ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององคืกรปกครองท้องถิ่น
  รายละเอียด :

 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององคืกรปกครองท้องถิ่น ตามเอกสารแนบท้าย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน