ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัาง
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผ่นการจัดซื้อจั้าง แล้วเสร็จ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน