ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการถมดินสาธารณะ หมู่ที่ 2
  รายละเอียด :

 งานพัสดุ   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ  ขอประชาสัมพันธ์ผลการกำหนดราคากลางโครงการถมดินสาธารณะ  มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  730.40  ตารางเมตร  สูง  3.20  เมตร  หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า  2,337.28  ลูกบาศก์เมตร  หลังโรงเรียนตาดีกา  หมู่ที่  2  ต.หน้าถ้ำ  อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา  

เพื่อให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปทราบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 157 คน