ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรฯ ซอยม่วงคู้
  รายละเอียด :

 งานพัสดุ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ  ขอประชาสัมพันธ์ผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากคอนกรีตเป็นแอสฟัลติคคอนกรีต  ซอยม่วงคู้  หมู่ที่  1  ต.หน้าถ้ำ  อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 144 คน