ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการฝังท่อ คสล. หมู่ที่ 2 ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
149
16 ก.พ. 2560
102 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการฝังท่อ คสล. หมู่ที่ 2 ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะล3 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
16 ก.พ. 2560
103 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
147
14 ก.พ. 2560
104 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 4 ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
139
14 ก.พ. 2560
105 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการถมดินสาธารณะ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
10 ก.พ. 2560
106 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
141
10 ก.พ. 2560
107 ขอประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ่อปลา-ทุ่งนา) ดาวน์โหลดเอกสาร
110
06 ก.พ. 2560
108 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม 2560
135
01 ก.พ. 2560
109 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
04 ม.ค. 2560
110 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล ดาวน์โหลดเอกสาร
131
16 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22