ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
109
06 พ.ย. 2560
92 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมุ่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
03 ก.ค. 2560
93 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
06 มี.ค. 2560
94 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
02 มี.ค. 2560
95 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรฯ ซอยทองเชื้อ หมู่ที่ 1 ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
144
20 ก.พ. 2560
96 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรฯ ซอยม่วงคู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
17 ก.พ. 2560
97 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
141
17 ก.พ. 2560
98 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรฯ ซอยตะโละแว หมู่ที่ 1 ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
154
17 ก.พ. 2560
99 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรฯ ซอยม่วงคู้ หมู่ที่ 1 ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
142
17 ก.พ. 2560
100 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการฝังท่อ คสล. หมู่ที่ 2 ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
149
16 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22