ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล ดาวน์โหลดเอกสาร
131
16 ธ.ค. 2559
112 ประชาสัมพันธ์ผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
137
16 ธ.ค. 2559
113 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
02 ธ.ค. 2559
114 ผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 1 สนาม 1 ตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
144
18 พ.ย. 2559
115 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
03 พ.ย. 2559
116 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบเดือน พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
07 มิ.ย. 2559
117 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
04 พ.ค. 2559
118 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
05 เม.ย. 2559
119 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
04 เม.ย. 2559
120 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
03 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22