ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
03 ก.ค. 2562
52 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ไม่ผ่านระบบ e-GP) ไตรมาส 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
01 ก.ค. 2562
53 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
05 มิ.ย. 2562
54 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
10 พ.ค. 2562
55 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมถนนลาดยางPARA Asphaltic Concrete สายบันนังลูวา-ท่าสาป ดาวน์โหลดเอกสาร
76
07 พ.ค. 2562
56 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
03 พ.ค. 2562
57 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
03 เม.ย. 2562
58 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ไม่ผ่านระบบ e-GP) ไตรมาส 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
01 เม.ย. 2562
59 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
05 มี.ค. 2562
60 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 สายฆอรอลองซอย2 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
27 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21