ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
02 ม.ค. 2563
52 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
27 ธ.ค. 2562
53 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
02 ธ.ค. 2562
54 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
01 พ.ย. 2562
55 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
24 ต.ค. 2562
56 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
01 ต.ค. 2562
57 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ไม่ผ่านระบบ e-GP) ไตรมาส 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
30 ก.ย. 2562
58 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
03 ก.ย. 2562
59 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
07 ส.ค. 2562
60 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างผิวPARA Asphaltic Concrete สายพุทธไสยารักษ์2 หมู่ที่4 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
07 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22