ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
06 ก.พ. 2562
72 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
03 ม.ค. 2562
73 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ไม่ผ่านระบบ e-GP) ไตรมาส 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
30 ธ.ค. 2561
74 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
03 ธ.ค. 2561
75 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
27 พ.ย. 2561
76 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
05 พ.ย. 2561
77 ขอประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
03 ต.ค. 2561
78 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
03 ก.ย. 2561
79 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
03 ส.ค. 2561
80 ขอประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรจากคอนกรีตเป็นพาราแอสฟัลท์ติคอนกรีต หมู่ที่ 4 ซ.บ้านมะหะ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
08 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22